यो १२ देखि १८ वर्षका नेपाली किशोर किशोरीहरूले लेखेका संस्मरण र कथाहरूको सँगालो हो। यसमा सङ्कलित कथाहरू लेखक र "हिमाल एशोसिएशनको रेडियो कथा कार्यक्रम" को नाम उल्लेख गरेर जसले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

कृपया प्रयोग भएका कथाहरूका कहिले र कुन माध्यममा प्रकाशित वा प्रशारित हुँदैछन् भन्ने  जानकारी हामीलाई दिनुभयो भने हामी सम्बन्धित लेखकलाई पनि उक्त जानकारी दिनेछौँ। यसबाट लेखकलाई थयोचित आदर र प्रोत्साहन पनि प्राप्त हुन्छ।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा

कथाहरु सच्चाउ