अभ्यासले मानिसका मनका कुरा बाहिर आउँछन्।

आफूले भोगेका वा एकदमै नजिकबाट देखेका कुरा भन्ने अभ्यासले मानिसका मनका कुरा बाहिर आउँछन्। ती कुरा जति व्यक्तिगत भए पनि राम्रोसित भनिएका कथामा सबैले चासो राख्छन्। संसारमा लेख्ने र पढ्ने सभ्यताको विकास भएको यसरी नै हो।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा