हाल यो ठाउँ खाली छ।

हाल यो ठाउँ खाली छ। यस ठाउँमा हामी तपाईँको तस्वीर हेर्न चाहन्छौँ।

यस प्रतियोगिताका नियमहरू राम्रोसित पढेर र आफूले भोगेका वा नजिकबाट देखेका कथाहरू लेख्नुभयो भने निश्चय नै तपाईँले यो ठाउँ पाउन सक्नुहुन्छ।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा