लेखक बन्ने बाटो

रेडियो कथा हिमाल एशोसिएशनको एउटा कार्यक्रम हो। नेपालस्थित डेनिस दूतावासको सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाली किशोर किशोरीहरूलाई आफ्ना कथा भन्न प्रेरित गर्नु हो।

हाम्रा कथा रेडियोमा

हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा हाम्रा कथा रेडियोमा